Školení ADR

INFOLINKA: +420 777 180 708
info@king-skoleni.cz
Facebook Youtube

Plná verze školení ADR - Akreditované školení řidičů

Dle zákona 111/1994 Sb. " o silniční dopravě"  a Evropské dohody ADR jsou řidiči přepravující nebezpečný náklad povinni se zúčastnit školení ADR zakončené zkouškou před komisařem Ministerstva dopravy ČR.

Druhy kurzů ADR:

1. základní

pro přepravu nebezpečných věcí:

 • v kusech (sudy, pytle, bedny atd.) (tř. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9)
 • ve volně loženém stavu

2. nástavbový kurz

pro přepravu v cisternách

3. specializační kurz na třídy:

 • 1 (pro typ I) přeprava v kusech 
 • 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (pro typ II) přeprava v cisterně
 • 7 (pro typ I nebo II) přeprava v kusech i v cisterně

4. obnovovací kurz

platnost osvědčení ADR je 5 let. Řidiči, kteří chtějí platnost osvědčení prodloužit, musí v posledním roce platnosti absolvovat obnovovací školení ADR, které prodlouží platnost na dalších 5 let.

5.  Školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR (skladníci, podlimitní ADR)

toto školení nabízíme jak v prezenční tak e-learningové formě

OBSAH ŠKOLENÍ ADR

 • všeobecné předpisy týkající se přepravy nebezpečných nákladů a právní odpovědnost řidiče
 • doklady a dokumenty související s přepravou nebezpečných materiálů
 • označení a druhy vozidel používaných při přepravě ADR
 • hlavní druhy nebezpečí, jejich značení a preventivní bezpečnostní opatření
 • bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce
 • manipulace a uložení ve vozidle
 • informace pro řidiče co dělat v případě nehody nebo mimořádné události

Školení ADR - ceník:

 • základní kurz - přeprava v kusech 4 463 Kč
 • obnovení základního kurzu po 5 letech 2 975 Kč
 • specializační kurz - cisternová vozidla 1 736 Kč
 • školení na 1 třídu - cisternová vozidla 1 157 Kč
 • obnovení základního kurzu - cisternová vozidla po 5 letech 4 876 Kč
 • specializační kurz - přeprava výbušných látek a předmětů třídy 1: 3 471 Kč
 • specializační kurz - přeprava radioaktivních látek třídy 7: 3 471 Kč

Výše zmíněné ceny nezahrnují DPH 21%.

 Příklad výpočtu ceny za školení

základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):

4 463 Kč + 1 736 Kč + 1 157 Kč = 7 356 Kč bez DPH.

ADR školení řidičů - slevy

školení ADR
Slevy poskytujeme stálým klientům jak na základní kurz tak i při jeho obnovení. Pokud se přihlásí více zájemců v rámci jedné objednávky, poskytujeme slevy v následují podobě:

 • min. 2 přihlášení řidiči: sleva 10 %
 • min. 5 přihlášených řidičů: sleva 15 %

 Dále nabízíme také Školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR (skladníci, podlimitní ADR)

          

Demoverze Online školení

Demo školení řidičů

demoverze školení BOZP

demoverze školení PO

demoverze první pomoc