Školení BOZP a PO

INFOLINKA: +420 777 180 708
info@king-skoleni.cz
Facebook Youtube

Online školení bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP + PO) + první pomoci

Online školení BOZP a PO se skládá ze školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany. V rozsahu zákonných požadavků v rámci pracovně lékařských služeb nabízíme také kurz první pomoci. Školit se můžete online formou z pohodlí Vaší kanceláře či domova, díky čemuž je školení BOZP a PO časově nenáročné, ale přesto vysoce kvalitní.

Online kurz školení BOZP a PO sestavil tým odborníků. Jeho podoba je interaktivní, čímž podporuje zapamatování si velkého množství informací formou animací a obrázků.

S námi získáváte odborné garance školení BOZP a PO, kvalitní lektorskou podporu, aktualizace obsahu školení, informování v případě změn legislativy a nonstop podporu pro správu školení. KING školení to je i organizace a evidence (hlídáme termíny, vytváříme přehledy o školení atd.).

Po úspěšném absolvování obdržíte certifikát, který Vašemu zaměstnavateli slouží jako kontrola absolvovaného školení.

Vyzkoušejte naše Demoverze níže.

Obsah online školení BOZP a PO

Školení BOZP a PO se zaměřuje na stručný, srozumitelný a praktický výklad, související legislativu v aktuálním znění, obrázky, animace a další interaktivní prvky, které zvyšují zajímavost témat, jež jsou občas díky pracovnímu vytížení podceňována.

Obsah školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany jsou založeny na legislativních požadavcích a obecných zásadách na BOZP a PO, které jsou společné pro všechna pracoviště.

Základní témata online školení Bezpečnosti práce a požární ochrany

Práva a povinnosti v BOZP, prevence rizik, zásady pro obsluhu elektrických a jiných zařízení, zásady bezpečné manipulace s břemeny, ergonomické zásady, bezpečnostní značení, zakázané práce, postup při pracovním úrazu atd.

Základní témata online školení Požární ochrany

Práva a povinnosti v PO, dokumentace PO, zásady požární prevence, nejčastější příčiny požárů, postup hlášení a likvidace požáru, správné použití hasicích přístrojů a jiných zařízení PO, zásady evakuace v případě požáru, požárně-bezpečnostní značení atd.

  • Firemní školení BOZP a PO nabízíme pro vedoucí pracovníky, pro zaměstnance i pro cizince v angličtině.
  • Délka studia jednoho školení je individuální. Průměrně se uživatelé pohybují kolem 60 minut.
  • Obsah školení je možné dle individuálních požadavku zákazníka upravit či doplnit.

Obsah online kurzu První pomoci

Kurz První pomoci obsahuje seznámení se základními postupy laické první pomoci při záchraně života a základními postupy laické pomoci při úrazech a jiných náhlých změnách zdravotního stavu. Jeho součástí jsou kromě výkladu názorné animace a interaktivní simulace reálné situace při záchraně života.

Základní témata online kurzu První pomoci

školení BOZP a POCíle a priority první pomoci, bezpečnost, linka 155, zástava krvácení, postup při zástavě oběhu, resuscitace, simulace reálné situace, pomoc při úrazech a jiných náhlých změnách zdravotního stavu.

Kurz První pomoci je k dispozici v českém a anglickém jazyce.

Délka studia kurzu je individuální. Průměrná délka absolvování kurzu je cca 45 minut.
 

Nepřehlédněte Ceny online školení BOZP a PO

Školení BOZP a PO Vám můžeme dodat v příslušném formátu (SCORM, AICC) také do Vašeho vlastního LMS(eDoceo, iTutor, Moodle, Microsoft SharePoint, Plateau nebo jakýkoliv jiný).

Demoverze Online školení

Demo školení řidičů

demoverze školení BOZP

demoverze školení PO

demoverze první pomoc