Profesní průkaz řidiče

INFOLINKA: +420 777 180 708
info@king-skoleni.cz
Facebook Youtube

Profesní školení řidičů

V roce 2018 končí platnost velkého množství profesních průkazů vydaných v roce 2013! Na poslední školení řidičů se proto objednávejte v dostatečném předstihu.

Aby byl váš profesní průkaz prodloužen na dalších pět let, musíte do data jeho platnosti, kterou máte vyznačenou v zadní části řidičského průkazu kódem 95(dd.mm.rr), stihnout všech pět pravidelných školení! Důrazně doporučujeme všem profesionálním řidičům, aby se na poslední školení objednávali ideálně tři měsíce před koncem platnosti jejich profesního průkazu! Nutné je počítat nejen se lhůtou na vydání nového řidičského průkazu, ale i se zvýšenou poptávkou o profesní školení v tomto roce!

V případě, že jste pravidelná školení v minulých pěti letech neabsolvovali a chcete i tak svůj profesní průkaz obnovit, musíte absolvovat školení v rozsahu 35 hodin.

Školení na profesní průkaz řidiče, které je určeno všem profesionálním řidičům, mají povinnost podstoupit držitelé řidičských oprávnění skupin C, C+E, C1, C1+E jinak řečeno majitelé vozidel nad 3 500 kg a D, D+E, D1, D1+E, kteří chtějí vykonávat svou činnost. V naší autoškole můžete projít všemi druhy školení, které se k profesnímu průkazu řidiče váží. Jedná se v první řadě o vstupní školení v rozsahu 140 či 280 hodin, dále navazující rozšiřovací školení v rozsahu 45 hodin, obnovovací školení v rozsahu 35 hodin pro ty, kterým již vypršela platnost průkazu, anebo pravidelné školení v rozsahu 7 hodin ročně. Díky proškoleným odborníkům, kteří školení zajišťují a spolupráci s Ministerstvem dopravy, se navíc nemusíte bát, že by Vám něco uniklo. V závislosti na aktuálních předpisech a vyhláškách obsah školení pravidelně aktualizujeme a informace o těchto změnách svým studentům elektronicky rozesíláme.
 

Profesní průkaz řidiče - vstupní školeníprofesní školení řidičů

  • Rozsah: 140 hodin
  • Cena: 29 000,- Kč (cena včetně DPH)

Vstupní profesní školení řidičů trvá ve standardním rozsahu 140 hodin. Povinné je pro řidiče skupin C1, C, C1+E, C+E od 21 let a řidičů skupin D1, D1+E, D, D+E až od 23 let. Profesní školení řidičů můžete absolvovat  prezenční metodou, zahrnuje výuku a výcvik a zakončuje se zkouškou z profesní způsobilosti řidiče. Tato zkouška Vás opravňuje k výkonu řidičské profese na následujících 5 let.
 

Profesní průkaz řidiče - rozšířené školení

  • Rozsah: 280 hodin
  • Cena: 42 000,- Kč (cena včetně DPH)

Vstupní profesní školení řidičů trvá v rozšířeném rozsahu 280 hodin. Povinné je pro řidiče všech skupin C od 18 let a skupin D od 21 let. Stejně jako v základní, tak i v rozšířené verzi profesní školení řidičů zahrnuje výuku a výcvik a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče, bez níž se při výkonu profese řidiče neobejdete. 

 

Profesní průkaz řidiče - rozšiřující školení

  • Rozsah: 45 hodin
  • Cena: 11 000,- Kč (cena včetně DPH)

Rozšiřující profesní školení řidičů je povinné pro ty, kteří jsou již držiteli profesního průkazu řidiče a potřebují si rozšířit znalosti. Rozsah rozšiřujícího školení na profesní průkaz řidiče je 45 hodin a má volnou návaznost na učební osnovy školení vstupního dle § 47 zákona, které jsou doplněny o aktuální témata.  

Profesní průkaz řidiče - obnovovací školení

  • Rozsah: 35 hodin
  • Cena: 6 000,- Kč (cena včetně DPH)

Obnovovací profesní školení řidičů je povinné pro ty, kteří sice jsou držiteli profesního průkazu řidiče, kterému již skončila platnost, kterou si chtějí obnovit. Je také pro některé řidiče, kteří tento průkaz nikdy neměli. Rozsah obnovovacího školení na profesní průkaz řidiče je 35 hodin a navazuje na novelu zákona č. 247/2000 Sb. s účinností od 1.8.2011. 

Profesní průkaz řidiče - pravidelné školení

  • Rozsah: 7 hodin
  • Cena: 1 200,- Kč (cena včetně DPH)

Držitelé profesního průkazu řidiče jsou povinni účastnit se pravidelného profesního školení řidičů a to každý rok po dobu 5 let od vystavení profesního průkazu řidiče. Celkový rozsah pravidelného školení na profesní průkaz řidiče je 35 hodin a koná se jednou ročně v délce 7 hodin, a to vždy v podobě jednodenního kurzu. V případě, že u nás absolvujete školení pravidelně, nemusíte si hlídat termíny. Pohlídáme je za Vás a sami Vám připomeneme, že se blíží čas dalšího školení.

Demoverze Online školení

Demo školení řidičů

demoverze školení BOZP

demoverze školení PO

demoverze první pomoc