ADR školení dalších osob

INFOLINKA: +420 777 180 708
info@king-skoleni.cz
Facebook Youtube

Prezenční a on-line školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR (skladníci, podlimitní ADR)

On-line i prezenčněškolení ADR pro další osoby

Povinnost být držitelem platného osvědčení ADR platí pro všechny osoby, které se podílí na přepravě nebezpečných materiálů - tzn. zaměstnanců na skladě, technických pracovníků, dispečerů, spedičních pracovníků a v neposlední řadě vedoucích pracovníků.

Školení se snažíme připravit na míru každé společnosti  a přizpůsobit osnovu konkrétní pracovní pozici.

Doporučená osnova školení

Všeobecná bezpečnostní část

 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
 • všeobecné požadavky související s přepravou nebezpečných materiálů
 • základní ustanovení o chemických látkách

Specifická část školení

 • doklady a dokumenty související s přepravou nebezpečných věcí
 • klasifikace nebezpečných materiálů dle ADR
 • druhy nebezpečí
 • obaly, druhy obalů a značení
 • označení a druhy vozidel používaných při přepravách ADR
 • povinná výbava ADR
 • omezené množství , podlimitní množství a vynětí z platnosti nebezpečných látek a předmětů
 • bezpečnostní opatření při nakládce, vykládce a uložení nebezpečného nákladu

Bezpečnostní část školení

 • bezpečnost práce a požární ochrana při práci s nebezpečnými materiály
 • zvláště nebezpečné materiály a bezpečnostní plány
 • skladování zvláště nebezpečných jedů a hořlavin
 • co dělat v případě nehody - ochranné pomůcky, první pomoc, ochrana životního prostředí atd.

Diskuse a prostor pro dotazy

školení skladníci
Cena kurzu 1200,- Kč vč. 21% DPH
za každého účastníka. Po absolvování kurzu obdrží každý účastník Osvědčení o absolvování kurzu, které je platné 2 roky.

Při účasti 10 a více osob - sleva 20%

Demoverze Online školení

Demo školení řidičů

demoverze školení BOZP

demoverze školení PO

demoverze první pomoc