HOME

INFOLINKA: +420 777 180 708
info@king-skoleni.cz
Facebook Youtube

PROČ SE VŮBEC ŠKOLIT?

Představte si, že si neinformovaný zaměstnanec vaší firmy jde zakouřit do místnosti s vysoce hořlavým materiálem nebo, že se váš podřízený zraní při práci s vysokozdvižným vozíkem. Asi byste si v takové prekérní situaci říkali, že určitě musíte své zaměstnance proškolit. Není ale lepší podobným situacím předcházet? Kromě toho, že je zákonem stanovenou povinností firmy poskytnout svým zaměstnancům školení BOZP (bezpečnosti práce) a školení PO (požární ochrany), jsou tato školení také více než užitečná. Ale nejde jenom o školení BOZP a PO. Chystáte se vyslat svého zaměstnance na služební cestu? Pojede autem? Školení řidičů referentů vám může ušetřit starosti související s neznalostí předpisů ze strany řidiče referentského vozidla. Zcela zásadním se pak zdá být školení ADR (akreditované školení řidičů), které je určeno všem řidičům převážejícím nebezpečný náklad. Asi není třeba zmiňovat, že znalost předpisů a opatrnost jsou v tomto případě zcela klíčové a mohou ovlivňovat bezpečnost samotných řidičů, jako i dalších lidí podílejících se na přepravě nebezpečného materiálu. Účast vašich zaměstnanců na uvedených školeních, a to, jak vážně je berete, tedy úzce souvisí s tím, jaký důraz kladete na bezpečnost svou, svých podřízených a kolegů i své firmy jako takové.

 • Nechte Vaše zaměstnance proškolit z pohodlí Vaší kanceláře naší online metodou
 • Školení řidičů, Školení ADR, Školení bezpečnosti práce (BOZP) a Školení požární ochrany (PO) provádíme nejen prezenčně ale také online.
 • Školení řidičů referentů i naše další online i prezenční kurzy můžete absolvovat nejen česky ale také v anglickém jazyce.
 • Online školení si můžete předem zdarma vyzkoušet díky našim demoverzím.
 • Naše online školení jsou interaktivní, lehce zapamatovatelná a rychlá.
 • Školení řidičů i všechna další jsou tvořena týmem profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oboru, kteří online kurzy neustále vylepšují a doplňují o aktuální změny v legislativě.
 • Prezenčně, tedy v naší školící místnosti či u Vás ve firmě provádíme také školení na Profesní průkaz řidiče, Školení VZV či Dopravně psychologické vyšetření.
 • Ve spolupráci s předními školícími subjekty v ČR nabízíme vysoce poptávané školení BOZP a PO a to online i prezenčně. Podívejte se na naše reference a firmy, které s námi spolupracují. 
 • Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti BOZP a PO, provozu nákladní i osobní dopravy, dopravní legislativy, pojištění, řešení nehod, havárií či bezpečnosti práce v dopravě.
 • Zajistíme Vám také školení, které není v naší současné nabídce.
 • O své klienty se staráme i po ukončení školení BOZP a PO či jiných z naší nabídky. Pravidelně Vás e-mailem informujeme o změnách v legislativě.
 • Víte, že?
  Podle Zákona 262/2006 Sb § 103 odst. 2,3 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon dané práce. Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních předpisech k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.
  Povinností každého zaměstnance, tj. i řidiče "referenta" dle § 106 odst. 4, písm. a) Zákoníku práce je zúčastnit se školení zajišťovaného zaměstnavatelem. (toto je pouze výňatek ze zákona. Celé znění zákona o školení k zajištění BOZP najdete v Zákoníku práce od § 101 - § 108)

  Nechte to na nás!
 • Vyhněte se pokutám a přenechte starost o proškolení Vašich zaměstnancům nám. Postaráme se o veškeré školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle zákona.

Demoverze Online školení

Demo školení řidičů

demoverze školení BOZP

demoverze školení PO

demoverze první pomoc